Gratulerer Karoline Marie Eidem med tilskudd fra hoppid.no Hustadvika

Med en lidenskap for omsorg, en dyp forståelse for menneskers behov, og en visjon om å skape positiv forandring, trår Karoline Marie Eidem inn i verdenen av private helse- og omsorgstjenester. Målet er å bringe glede, trivsel og støtte til de som trenger det mest.

IMG_20230829_003106_1.jpg

Skreddersydde private helse- og omsorgstjenester

Karoline er grunnlegger av Livsgnist Omsorg, som skal levere skreddersydde private helse- og omsorgstjenester i Hustadvika kommune fra senhøsten 2023. Livsgnist Omsorg ønsker å være et supplement til de offentlige tjenestene, og har som visjon å bidra til økt livskvalitet, skape livsglede og trygghet i hverdagen til tjenestemottakere og pårørende.

Karoline er spesialsykepleier innen akuttmedisinsk sykepleie og har over syv års erfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Med erfaring fra hjemmesykepleie, akuttpsykiatri, nyfødt intensiv, medisinsk sengepost, legevakt, kommunal akutt døgnenhet, offshoresykepleie og onshoresykepleie har hun utviklet en dyp forståelse for menneskers behov for pleie, omsorg og støtte.

Målgruppene er sammensatt, og enkeltpersoners behov kan variere ut fra faktorer som aldring, sykdom, akutt skade, funksjonsnedsettelse og psykiske helseutfordringer. Det kan også finnes andre årsaker til at mennesker trenger assistanse til for eksempel å utføre dagligdagse nødvendige gjøremål. For noen kan det å være ensom være vanskelig, og en besøksvenn kan gi tiltrengt sosial kontakt og bidra til livsgnist i hverdagen.

Ulike tjenester

Tjenestene Livsgnist Omsorg kommer til å tilby er sykepleiertjenester, pleie og stell, praktisk bistand, aktivitetstjenester, trening og hverdagsrehabilitering, avlastning for pårørende og ulike sesongbaserte tjenester knyttet til sommer- og vinterhalvåret som plenklipping, luking og brøyting.
Livsgnist Omsorg forplikter seg til å levere omsorgstjenester med høy etisk standard og integritet. Målet er å gi omsorg og støtte til tjenestemottakere som er i tråd med deres individuelle behov og ønsker.

Ønsker du å vite mer om dette kan du sjekke ut virksomhetens nettside www.livsgnist-omsorg.no

 

«Tusen hjertelig takk for støtten til mitt hjerteprosjekt som tar sikte på å gi omsorg og støtte til kommunens innbyggere!» - Karoline Marie Eidem

Skjermbilde 2023-09-08 151728.jpg

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×