Om Hustadvika Næringsforum

Vår viktigste oppgave er å arbeide for økt arbeidsdekning, fremme næringsutvikling, og et godt samarbeid mellom næringsliv, skoler og kommune. Vi skal bidra til økt fokus på de kvaliteter som gjør at kommunen og regionen er attraktiv for rekruttering og etablering. Vi jobber tett med næringsforumene i regionen for å fremme næringslivets interesser.

Positiv næringsutvikling

Hustadvika Næringsforum skal bidra til positiv næringsutvikling gjennom å være pådriver, iverksetter og informasjonskanal for lokalt næringsliv i Hustadvika kommune. Vi ønsker å være en pådriver blant de unge, vi ønsker bidra til å skape muligheter for unike ideer.


Vi ønsker å tilrettelegge for nyetableringer og skape spennende arbeidsplasser i Hustadvika, samtidig som vi ønsker å bidra til å tilrettelegge for bolyst og tilbakeflytting. Vi skal jobbe for et sterkt kommunesenter, som gjør det attraktivt å bosette seg i Hustadvika kommune til en attraktiv kommune fra vugge til grav, og være et talerør mellom næringsliv, skole og kommune.

Vi skal sammen med de andre næringsforeningene i regionen arbeide med å gjøre regionen attraktivt sted å bo, bosette seg, og etablere næring her.

Ann Helen Dalheim Lie

Daglig leder

90014142 Send epost

Pernille Løken

Styreleder HNF

41629335 Send epost

Besøksadresse

Sjøvegen 51
6440 Elnesvågen
Åpningstider er alle hverdager 08.30-16.00

Styret 2024/2024

Hustadvika Næringsforum ledes av et bredt sammensatt styre med ni medlemmer hvorav to plasser er forbeholdt ordfører og kommunedirektør i kommunen.


Pernille Løken - styreleder (Blink Hus Dale Malo)

Christian Sollid - nestleder (Romsdalsbanken)

Birgitte Engen Dale (Sparebank 1 Regnskapshuset SMN)

Magnus Farstad (Vindex)

Carolina Drågen (Accountor Elnesvågen)

Torill Sildnes Dyrhaug (Auto 8-8)

Harald Ketilson Natvig (OMYA Hustadmarmor)

Per Sverre Ersvik (kommunedirektør)

Nils Christian Harnes (Ordfører)

Varamedlemmer

  1. Asbjørn Strand (Hustadvika Stenindustri)
  2. Malin Kleppen (Bud og Hustad Forsikring)
  3. Sindre Tverfjell (Hustadvika Adventure)
  4. Heidi Løkseth (Consulentpartner)
  5. Lisbeth Valle (Kommunedirektørens stedfortreder)
  6. Kjell Johan Berget (Varaordfører)