Fordeler med å være medlem i Hustadvika Næringsforum

Vår viktigste oppgave er å arbeide med økt arbeidsdekning i Hustadvika kommune, fremme næringsutvikling, og et godt samarbeid mellom skole og næringsliv - på tvers av bransjer. Vi jobber tett sammen med de andre næringsforeningene i regionen med fokus på å gjøre regionen attraktivt sted å bo, bosette seg, og etablere næring her.

Det er mange fordeler ved å være medlem i næringsforumet. Her har vi samlet noen av de viktigste punktenen:

  • Nettverk: Som medlem får du tilgang til et sterkt nettverk av lokale bedrifter og beslutningstakere. Dette gir deg muligheten til å knytte verdifulle forbindelser, utveksle kunnskap og erfaringer, og utforske samarbeidsmuligheter.
  • Faglige møteplasser og sosiale arrangementer: Du får delta på faglige møter og arrangementer hvor du kan lære nye ting og utveksle erfaringer. Den sosiale arenaen kan også være en viktig arena for mange (driver små AS og ENK med få ansatte) Dette gir deg muligheten til å holde deg oppdatert på bransjetrender og utvide din kunnskap.
  • Engasjement: Som medlem er ditt engasjement viktig for de andre medlemmene. Ved å delta aktivt kan du bidra til å styrke næringslivet og regionen din. For eksempel kan du gi innspill i høringer eller være en aktiv bidragsyter når næringsforumet snakker med politikere.
  • Delingskultur: Gode ideer og smarte løsninger kommer ikke av seg selv. Som medlem kan du dra nytte av andres erfaringer og løsninger. Kanskje et annet medlem har et problem du kan hjelpe med, eller du kan dele dine egne innsikter og løsninger med fellesskapet.

  • Medlemspriser: I noen sammenhenger kan næringsforumet tilby medlemspriser på kurs eller andre arrangementer. Dette kan være økonomisk gunstig for deg som medlem.

    Kort sagt, å være medlem i Hustadvika Næringsforum gir deg tilgang til et bredt spekter av muligheter, fra nettverksbygging til faglig utvikling og samfunnsengasjement. Det er en investering som kan gi både personlig og profesjonell vekst.

Bedriftsinformasjon

Adresse

Kontaktinformasjon