Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

Org. nr: 939773460

E-post: post@varignr.no

Nettside: https//varignr.no

Telefon: 475 11 800

Adresse: Øvre veg 32 6415, MOLDE

Kontaktpersoner

Vidar Skaar

Adm. direktør

957 21 233 Send epost

Eyvind Pettersson

Salgsleder, næringsliv- og landbruk

480 48 660 Send epost

Leif Magne Sevaldsen

Salgsleder, privat

911 97 066 Send epost

Om oss

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100 % lokalt og kundeeid selskap og har distriktets største forsikringsmiljø i vår region. I over 180 år har vi forsikret folka som bor her. Vi tilbyr et bredt spekter av forsikringer og finansielle tjenester til privat-, landbruk- og næringslivsmarkedet. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er medeier i, og samarbeider med Frende Forsikring. Vi er en aktiv skadeforebygger og samfunnsaktør i lokalsamfunnet. Gjennom Varigfondet gir vi tilbake ved å støtte lokal kultur og idrett.


Selskapet har hovedkontor i Molde og avdelingskontor i Kristiansund.

VARIG Forsikring Nordmøre og Romsdal