Bedriftsbesøk på Frøya

Mandag 17.juni var Hustadvika Næringsforum, Hustadvika kommune og Nordmøre Fiskebåt på besøk på Frøys. En veldig spennende og lærerik dag på jobben. Det å jobbe med ulike næringer, på tvers av kommunegrenser er spennende og nyttig. Mye godt arbeid er lagt ned i gode samarbeid mellom næringsliv, kommune og skole på Frøya. Bedriftsbesøk til Salmar, BeWi, BLÅTT Kompetansesenter og Frøya Næringsforum